में होटल के पास भारत Guru Tegh Bahadur Nagar - Dr Ambedkar Marg, Sardar Nagar MHADA Colony, Sardar Nagar, Sion, Mumbai, Maharashtra 400022, India.sg